Atliekami tyrimai (Lentelė su įkainiais)

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS BIRŽŲ AGROLABORATORIJA TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

 

 

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Kaina be PVM PVM 21% Kaina su PVM
1. Vandenilio jonų koncentracija pH 3,20 0,67 3,87
2. Skendinčios medžiagos 6,50 1,37 7,87
3. Permanganatinė oksidacija ChDSMn 7,20 1,51 8,71
4. Bichromatinė oksidacija ChDSCr 10,00 2,10 12,10
5. Biocheminis deguonies suvartojimas BDS-7 18,00 3,78 21,78
6. Bendras azotas 11,50 2,42 13,92
7. Nitritų azotas 3,80 0,80 4,60
8. Nitratų azotas 6,30 1,32 7,62
9. Amonio azotas 5,40 1,13 6,53
10. Bendras fosforas 6,50 1,37 7,87
11. Ortofosfatai 3,80 0,80 4,60
12. Chloridai 3,80 0,80 4,60
13. Riebalai 24,00 5,04 29,04
14. Naftos produktai 12,00 2,52 14,52
15. Už vieną vandens ėminio paėmimą 1,45 0,31 1,71
16. Už nuvažiuotą km, ėminiui paimti 0,40 0,08 0,48