Atliekami tyrimai (Lentelė su įkainiais)

Savivaldybės įmonė Biržų agrolaboratorija atlieka buitinių, komunalinių, gamybinių nuotekų bei paviršinių nuotekų (lietaus) ir paviršinio vandens (ežerų, upių) cheminius tyrimus.

Teikiamų paslaugų įkainiai:

Eil. Nr. Tyrimo pavadinimas Kaina be PVM, eur. PVM 21 % Kaina su PVM, eur.
1 Ištirpęs deguonis 5,00 1,05 6,05
2 Vandenilio jonų koncentracija pH 2,90 0,61 3,51
3 Skendinčios medžiagos 6,08 1,28 7,36
4 Bichromatinė oksidacija ChDSCr 8,69 1,83 10,52
5 Permanganatinė oksidacija ChDSMn 6,95 1,46 8,41
6 Biocheminis deguonies suvartojimas BDS7 16,51 3,47 19,98
7 Bendras azotas 10,43 2,19 12,62
8 Nitritų azotas 3,48 0,73 4,21
9 Nitratų azotas 5,79 1,22 7,01
10 Amonio azotas 4,92 1,03 5,95
11 Bendras fosforas 6,08 1,28 7,36
12 Ortofosfatai 3,48 0,73 4,21
13 Chloridai 3,48 0,73 4,21
14 Riebalai 20,85 4,38 25,23
15 Nafta 10,72 2,25 12,97
16 Mėginio paėmimas 1,45 0,31 1,76
17 Už pravažiuotą kilometrą 0,35 0,07 0,42