Apie įmonę

Savivaldybės įmonė Biržų agrolaboratorija (toliau – įmonė) savo veiklą pradėjo 1991 metais. Pagrindinis įmonės veiklos tikslas –  tirti  nutekamųjų vandenų valymo (buitinių, komunalinių, gamybinių) bei paviršinių nuotekų (lietaus) ir paviršinio vandens (ežerų, upių)  kokybę juridiniams ir fiziniams asmenims. 2010 metų rugsėjo 22 dieną  iš Aplinkos apsaugos agentūros  buvo gautas leidimas atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus. Laboratorijoje tyrimai atliekami pagal LAND ir LST EN ISO standartų reikalavimus.